Thursday, January 20, 2011

माझी गाणी-श्रेया घोशाल

स्वर- श्रेया घोशाल
संगीत-
गीत-
वर्ष - २००८

१. ऐरणीच्या देवा तुला डाऊनलोड

२. अजुन तरळते डाऊनलोड

३. चंचल हा मनमोहन डाऊनलोड

४. हरी हा माझा डाऊनलोड

५. काय बाई नवल हे डाऊनलोड

६. वाट सरे तिमीराची डाऊनलोड

No comments:

Post a Comment