Wednesday, March 28, 2012

पारंबी

स्वर- स्वप्नील बांदोडकर, अवधूत गुप्ते, बेला शेंडे, अमेय दाते, नंदेश उमप, ज्ञानेश्वर मेश्राम
संगीत- अशोक पत्की
गीत- बाबा चव्हाण, नलेश पाटील
वर्ष -२०११


१. आईच्या कुशीत माझ्या डाऊनलोड 
स्वर- ज्ञानेश्वर मेश्राम

२. आज मला कळले मला डाऊनलोड
स्वर- अमेय दाते, बेला शेंडे

३. लाईफ इज ब्युटीफुल डाऊनलोड
स्वर- अवधूत गुप्ते, स्वप्नील बांदोडकर


४. या गावाला कशी आपली डाऊनलोड
स्वर- नंदेश उमप

Thursday, March 15, 2012

क्षण एक भाळण्याचा

स्वर- सायली राजे
संगीत- जी एस चंद्र
गीत- डॉ. मेघना राजे
वर्ष -२०१०

१. गेला पाऊस येऊन डाऊनलोड

२. बोलाया ना जमले जे डाऊनलोड

३. रे सजना डाऊनलोड

४. तुझ्या सावलीत डाऊनलोड

५. मला एकवार भेट डाऊनलोड

६. मी हरपले रे डाऊनलोड

७. चिंब पावसाने डाऊनलोड

८. क्षण एक भाळण्याचा डाऊनलोड

Monday, March 5, 2012

मेघ दाटले आठवणींचे

स्वर- सुबोध साठे
संगीत- सुबोध साठे
गीत- शिल्पा देशपांडे, क्षिप्रा, अरुण नंदन, प्रसन्ना शेंबेकर, रेणुका खटावकर
वर्ष -२००८

१. मेघ दाटले डाऊनलोड
गीत- शिल्पा देशपांडे

२. अशा सुन्या दिसांच्या डाऊनलोड
गीत- अरुण नंदन

३. नाते तुझे नि माझे डाऊनलोड
गीत- क्षिप्रा

४. ही न माझी आसवे डाऊनलोड
गीत- प्रसन्ना शेंबेकर

५. पाठमोरा डाऊनलोड
गीत- रेणुका खटावकर

६. व्यथा डाऊनलोड
गीत- क्षिप्रा